Dzialalnosc Polskiego Portalu Osteoporozy oparta jest na statutach Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy.
Czlonkiem Portalu moga byc lekarze oraz inne osoby fizyczne i prawne interesujace sie chorobami kosci i stawów i innymi problemami medycznymi.

Materialy udostepnione na stronie moga byc wykorzystane wylacznie do uzytku prywatnego. Kopiowanie, przetwarzanie, udostepnianie ich innym osobom jest zabronione.

Informacje dotyczace leków na recepte sa przeznaczone wylacznie dla lekarzy, farmaceutów, naukowców i studentów akademii medycznych.

Dane o metodach leczniczych zawarte w portalu naleza do informacji naukowych. Administrator Portalu nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za ich ewentualne skutki. Do decyzji leczniczej upowazniony jest wylacznie lekarz.

Za dane informacje umieszczone na stronach portalu wylaczna odpowiedzialnosc ponosza ich autorzy.

Administrator zastrzega sobie prawo usuwania wszelkich informacji, które koliduja lub moga powodowac przekroczenie prawa, moralnosci, etyki oraz powoduja lub moga spowodowac naruszenie dobra innych osób lub instytucji.

Konta w domenie osteoporoza.org udostepniane sa bezplatnie na zasadach okreslonych w niniejszym regulaminie.

Czlonek Portalu otrzymuje bezplatne konto w domenie osteoporoza.org automatycznie po zaakceptowaniu tresci niniejszego regulaminu oraz wypelnieniu i wyslaniu przez niego formularza rejestracyjnego.

Poprzez wyslanie formularza rejestracyjnego czlonek Portalu potwierdza autentycznosc i zgodnosc ze stanem faktycznym danych w nim zawartych.


Administrator Portalu nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych uzytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym.

Wyslanie wypelnionego formularza rejestracyjnego przez uzytkownika oznacza jego zgode na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim informacji przez Administratora Portalu w celu swiadczenia uslugi poczty elektronicznej oraz w celach statystycznych, zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. nr 133, poz.883).

Lekarz - Uzytkownik konta otrzymuje pelny dostep do wszystkich serwisów portalu, pozostali uzytkownicy nie maja dostepu do danych przeznaczonych wylacznie dla lekarzy.

Uzytkownik jest zobowiazany do korzystania z konta w sposób zgodny z obowiazujacym prawem, normami spolecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.

Uzytkownik ponosi wylaczna odpowiedzialnosc za sposób, w jaki wykorzystuje bezplatne konto w domenie osteoporoza.org, w tym za tresci i inna zawartosc przesylanych wiadomosci oraz wiadomosci znajdujacych sie na serwerze pocztowym, z uwzglednieniem odpowiedzialnosci karnej za dzialania niezgodne z prawem.

Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki wynikle z ujawnienia hasla do konta osobom trzecim, niezaleznie od przyczyny ujawnienia.

Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie straty i szkody, w tym utrate danych, wynikajace z przerw w funkcjonowaniu systemu pocztowego z przyczyn technicznych lub niezaleznych od Administratora Portalu

Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do zamkniecia konta i strony uzytkownika, jesli uzna to za uzasadnione, w szczególnosci w przypadku wykorzystywania konta niezgodnie z postanowieniami obowiazujacego prawa lub niniejszego regulaminu. Po zamknieciu konta Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialnosci za dostarczanie poczty elektronicznej na zamkniete konto.

Administrator Portalu zobowiazuje sie dolozyc wszelkich staran w celu ochrony danych uzytkowników.

Administrator Portalu nie bedzie przekazywac, sprzedawac, czy udostepniac zgromadzonych danych osobowych uzytkowników kont innym osobom lub instytucjom, chyba ze nastapi to za wyrazna zgoda lub na zyczenie uzytkownika.

Zakladajac bezplatne konto w domenie osteoporoza.org uzytkownik wyraza zgode na wysylanie przez Administratora Portalu na zalozone przez niego konto tresci informacyjnych oraz tresci o charakterze informacji naukowej;

Portal gwarantuje, ze zadne informacje o charakterze promocyjnym nie beda wysylane na konto uczestnika, chyba ze uczestnik wyrazi na to zgode.

Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostepniania serwisu bezplatnych kont bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu uzytkowników o podjeciu takiej decyzji.

Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany staja sie obowiazujace w momencie ich opublikowania na stronie www.osteoporoza.org